Dan otvorenih vrata u PS Gračanica

Dana, 04.11.2013.godine PS Gračanica je u okviru projekta Rad policije u zajednici i saradnje sa obrazovnim institucijama, organizovala Dan otvorenih vrata, kojom prilikom su u posjeti navedenoj stanici boravili učenici I i II razreda JU "II Osnovna škola Gračanica" i JU "Osnovna škola Gornja Orahovica". Učenicima je održano prigodno predavanje na temu "Siguran put do kuće", te upriličena prezentacija policijske opreme i tehnike, nakon čega su posjetili prostorije dežurne službe, prostorije za zadržavanje, kao i vozni park.

 


9:44