PS Istok – PU Tuzla

Službenici policije PS Istok – PU Tuzla su radeći na rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata, došli do saznanja da postoje osnove sumnje da su E.M., rođen 1989.godine, E.M., rođen 1989.godine i M.M., rođen 1992.godine, svi nastanjeni na području općine Tuzle, u vremenskom periodu od 21. do 22.januara 2013.godine izvršili provalu u vikendicu vl. R.M. na području općine Tuzla, te iz iste otuđili el. šporet. Nakon pronalaska navedenih lica, nad istima je u službenim prostorijama PS Istok izvršena kriminalistička obrada, tokom koje su službenici policije došli do saznanja da postoje osnove sumnje da je E.M. u 2011.godini počinio pet krivičnih djela: tri "Teške krađe", dvije "Krađe" i jedno KD "Oštećenje tuđe stvari" (oštećenje ograde) nad kućom u izgradnji vl. K.G. na području općine Tuzla, gdje su predmet otuđenja bile metalne cijevi, željezne šipke, alat i dr. predmeti. Takođe, postoje osnove sumnje da je E.M. u periodu septembar 2012. - februar 2013.godine počinio tešku krađu nad navedenom kućom u izgradnji, kojom prilikom je otuđena veća količina elektro kablova i drugi predmeti. Nakon kompletiranja predmeta službenici policije će Kantonalnom tužilaštvu Tuzla podnijeti odgovarajući Izvještaj.


7:45