Edukacija od strane tužilaca

Danas (22.04.2016.) je u MUP-a TK-a počela edukacija rukovodećih službenika Odjeljenja kriminalisitčke policije (OKP) Policijske uprave Tuzla i istražitelja u OKP-u, kao i rukovodioca i istražitelja OKP Policijskih stanica Istok, Zapad, Centar i Čelić PU Tuzla, od strane tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Edukacija je nastavak saradnje policije i tužilaštva započete na sastanku u Lukavcu, kao i dio dogovora i zaključaka glavnog kantonalnog tužioca Tomislava Ljubića i policijskog komesara Fadila Šljivića sa sastanka održanog 14. aprila 2016. godine, a sve u cilju bolje saradnje i koordinacije u radu policije i tužilaštva na konkretnim tužilačkim predmetima. Edukacija će biti realizovana i u preostalih pet Policijskih uprava Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona po već dogovorenom rasporedu.

11:28