Edukativno predavanje

Usklopu implementacije projekta „Rad policije u zajednici“ policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a (PS Zapad-PU Tuzla i Odjeljenja za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici SKP) su dana 02.03.2016. godine u Osnovnoj školi „Lipnica“ održali edukativno predavanje za 60 učenika VII, VIII i IX razreda na temu „Vršnjačko nasilje“.

U sklopu predavanja prikazana su i tri kratka edukativna filma u cilju upoznavanja o mogućoj zloupotrebi korištenja interneta, rizicima komunikacije sa nepoznatim osobama, te jačanju svijesti učenika o potrebama i načinu zaštite privatnosti na društvenim mrežama. U narednom periodu će biti održana predavanja u još sedam osnovnih škola na području PS Zapad.

12:31