Javna rasprava o Nacrtu Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

U skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-350-4/16 od 28.7.2016.godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upućuje na javnu raspravu Nacrt Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Primjedbe, prijedloge i sugestije možete dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova najkasnije do 10.10.2016.godine na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Turalibegova bb, 75000 Tuzla ili na e-mail sbegic@muptk.ba.

Nacrt_Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Program javne rasprave

12:30