Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Odbora za žalbe građana

Na osnovu člana 58. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 11/18 i 14/18) i člana 8. Uredbe o Odboru za žalbe građana ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/11, 6/12 i 9/17), ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona,  poništava Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Odbora za žalbe gradjana, objavljenog dana 20.04.2020. godine, u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stanici Ministarstva unutrašnjih poslova, i raspisuje ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Odbora za žalbe građana, koji možete preuzeti na sljedećem linku PONOVLJENI KONKURS OZB 2020.

 

9:18