KOMISIJA ZA IZBOR – KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA POHAĐANJE OSNOVNE OBUKE ZA KADETE U POČETNOM ČINU MLAĐI INSPEKTOR

Na osnovu člana 5., 16. i 19 Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.11.2017.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za...

Više →

14:12

KOMISIJA ZA IZBOR – LISTE KANDIDATA SA REZULTATIMA POSTIGNUTIM NA SVAKOM TESTU I LISTE KANDIDATA PREDLOŽENIH ZA POHAĐANJA OSNOVNE OBUKE

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.11.2017.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za poč...

Više →

10:40

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA ODRŽANOG TESTA FIZIČKE SPOSOBNOSTI ZA ČIN “MLAĐI INSPEKTOR” I ČIN “POLICAJAC”

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.11.2017.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za poč...

Više →

13:35

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA ODRŽANOG TESTA OPŠTEG ZNANJA ZA ČIN „MLAĐI INSPEKTOR“ I ČIN „POLICAJAC“

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.11.2017.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za poč...

Više →

10:09

OBAVJEŠTENJE O DATUMU ODRŽAVANJA TESTA OPŠTEG ZNANJA, UKLJUČUJUĆI PISANI RAD, ZA ČIN „MLAĐI INSPEKTOR“ I ČIN „POLICAJAC“

Obavještavaju se kandidati sa listi kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja uključujući pisani rad, za čin “policajac” i čin “mlađi inspektor”, objavljenih 0...

Više →

13:32

Strana 2 od 6 12345...»