OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA ODRŽANOG TESTA OPŠTEG ZNANJA ZA ČIN „MLAĐI INSPEKTOR“ I ČIN „POLICAJAC“

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.11.2017.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za poč...

Više →

10:09

OBAVJEŠTENJE O DATUMU ODRŽAVANJA TESTA OPŠTEG ZNANJA, UKLJUČUJUĆI PISANI RAD, ZA ČIN „MLAĐI INSPEKTOR“ I ČIN „POLICAJAC“

Obavještavaju se kandidati sa listi kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja uključujući pisani rad, za čin “policajac” i čin “mlađi inspektor”, objavljenih 0...

Više →

13:32

JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” i čin “mlađi inspektor” u Upravi policije MUP-a TK, liste kandidata koji ispunjavaju i liste kandidata koji ne ispunjavaju uslove Oglasa

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/06, 11/07,16/11 i 14/16), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje listu kandidata u činu “policajac” koji ispunjavaju opšte i posebn...

Više →

13:28

JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” i čin “mlađi inspektor” u Upravi policije MUP-a TK

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/06, 11/07,16/11 i 14/16), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac...

Više →

14:22

Strana 2 od 6 12345...»