JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” i čin “mlađi inspektor” u Upravi policije MUP-a TK, liste kandidata koji ispunjavaju i liste kandidata koji ne ispunjavaju uslove Oglasa

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/06, 11/07,16/11 i 14/16), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje listu kandidata u činu “policajac” koji ispunjavaju opšte i posebn...

Više →

13:28

JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” i čin “mlađi inspektor” u Upravi policije MUP-a TK

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/06, 11/07,16/11 i 14/16), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac...

Više →

14:22

Strana 3 od 6 12345...»