REVIDIRANA LISTA kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove za početni čin „MLAĐI INSPEKTOR“

Nakon ponovnog uvida u Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja, Komisija je utvrdila da kandidat pod rednim brojem 86 sa identifikacionim brojem-šifrom  0299 ne ispunjava uslov...

Više →

14:53

Javni konkurs-oglas za prijem kandidata u činu policajca i činu mlađeg inspektora u Upravi policije MUP-a TK

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 6/06, 11/07 i 16/11), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje Javni konkurs-oglas za prijem kandidata u činu policajca i činu mlađeg in...

Više →

13:19

Strana 4 od 5 12345