Komisija za izbor – Liste kandidata sa rezultatima postignutim na svakom testu i liste kandidata predloženih za pohađanje osnovne obuke za kadete

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 6/06, 11/07 i 16/11) i člana 16. stav 1. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po J...

Više →

16:20

REVIDIRANA LISTA kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove za početni čin „MLAĐI INSPEKTOR“

Nakon ponovnog uvida u Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja, Komisija je utvrdila da kandidat pod rednim brojem 86 sa identifikacionim brojem-šifrom  0299 ne ispunjava uslov...

Više →

14:53

Strana 5 od 7 «...34567