REVIDIRANA LISTA kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove za početni čin „MLAĐI INSPEKTOR“

Nakon ponovnog uvida u Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja, Komisija je utvrdila da kandidat pod rednim brojem 86 sa identifikacionim brojem-šifrom  0299 ne ispunjava uslov...

Više →

14:53

Strana 5 od 7 «...34567