Javni konkurs-oglas za prijem kandidata u činu policajca i činu mlađeg inspektora u Upravi policije MUP-a TK

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 6/06, 11/07 i 16/11), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje Javni konkurs-oglas za prijem kandidata u činu policajca i činu mlađeg in...

Više →

13:19

Dopuna Javnog oglasa za prijem namještenika od 07.10.2014.godine

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u Organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Sl.novine FBiH“, broj:49/05), ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje Dopunu Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 08-02/2-34.2-14...

Više →

14:52

Strana 6 od 7 «...34567