KOMISIJA ZA IZBOR – LISTE KANDIDATA SA REZULTATIMA POSTIGNUTIM NA SVAKOM TESTU I LISTE KANDIDATA PREDLOŽENIH ZA POHAĐANJA OSNOVNE OBUKE

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.11.2017.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „MLAĐI INSPEKTOR“ - broj izvršilaca 10 i početni čin „POLICAJAC“ - broj izvršilaca 60, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje:  

  • Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji su aplicirali za čin „POLICAJAC“ sa rezultatima postignutim na svakom testu, kao i konačne rezultate svih kandidata koji su pristupili testovima, na ovom linku lista.
  • Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji su aplicirali za čin „MLAĐI INSPEKTOR“ sa rezultatima postignutim na svakom testu, kao i konačne rezultate svih kandidata koji su pristupili testovima, na ovom linku lista.
  • Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa predloženih za pohađanje osnovne obuke za kadete u početnom činu „POLICAJAC“, na ovom linku lista.
  • Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa predloženih za pohađanje osnovne obuke za kadete u početnom činu „MLAĐI INSPEKTOR“, na ovom linku lista.
  • „MLAĐI INSPEKTORI“ koji nisu pristupili na intervju lista.
  • „POLICAJCI“ koji nisu pristupili na intervju lista.

10:40