KOMISIJA ZA IZBOR – OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA ODRŽANOG TESTA OPŠTEG ZNANJA ZA ČIN „POLICAJAC“

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 06.09.2018.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin "Policajac", Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje Liste kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji su zadovoljili na testu opšteg znanja (uključujući i pisani rad) i ostvarili pravo pristupa testu fizičke sposobnosti, Liste kandidata koji nisu zadovoljili na testu opšteg znanja te Liste kandidata koji nisu pristupili testu opšteg znanja, kako slijedi:

 

14:00