Kontrola prisustva narkotičkih sredstava

Policija MUP TK-a je nakon održanog sastanka sa rukovodiocima policijskih stanica (07.02.2011. godine) i datim smjernicama, od danas započela aktivnosti kontrole svih učesnika u saobraćaju na području TK-a uz korištenje nove metode (u skladu sa ZOOBS-om, član 220.), koja je namijenjena za otkrivanje prisustva narkotičkih sredstava, odnosno psihotropnih tvari u pljuvačci. Tester koji će se koristiti za ovu svrhu, namijenjen je za jednokratnu upotrebu, a može, u vremenskom trajanju od pet minuta, utvrditi da li je testirana osoba pozitivna na 6 grupa opojnih droga, i to: Amphetamin, Methamphetamin-ekstazi, Kokain, Marihuana, Fanciklidin i Benzodiazepin.

 


12:09