Medijska kampanja – Zajedno spriječimo zloupotrebu opojnih droga

U povodu obilježavanja 26. juna – Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog je, u saradnji sa Javnom ustanovom Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS), Centrom za socijalni rad Tuzla i RTV Slon Extra započela medijsku kampanju „Zajedno spriječimo zloupotrebu opojnih droga”.

Cilj kampanje je podizanje svijesti o štetnim posljedicama i problemima koje zloupotreba opojnih droga donosi, posebno mladim ljudima, ali i cijelom društvu, kao i poduzimanje zajedničkih aktivnosti kroz jačanje međusektorske saradnje u borbi protiv zloupotrebe droga, njenom ranom otkrivanju i sankcionisanju.

U sklopu navedene kampanje izrađeni su edukativni video klipovi kojima se ukazuje na problem ovisnosti i negativne posljedice koje ona izaziva, kao i zakonski okvir na osnovu kojeg postupaju policijski službenici kada je u pitanju suzbijanje i sprečavanje zloupotrebe opojnih droga.

Takođe, dana 23.06.2022.godine, u organizaciji Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća, održan prigodan program obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, na kojem su između ostalog najavljene zajedničke aktivnosti na jačanju međusektorske saradnje u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga.

Video klipove možete pogledati i preuzeti u nastavku, a isti će biti emitovani na programu RTV Slon Extra, te dostupni na web stranici CROPS-a.        

8:00