Obavještenje

Povodom novonstale sigurnosne situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, vezane za teroristički napad u Rajlovcu, Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona je poduzela niz pojačanih mjera i aktivnosti na području našeg kantona, koje se odnose na zaštitu lične i imovinske sigurnosti građana.

Uprava policije MUP-a TK-a je formirala „Štab“ koji ima zadatak svakodnevnog praćenja, analize i koordinacije svih aktivnosti policije, u cilju otklanjanja mogućih negativnosti vezanih za sigurnost građana.

Ovom prilikom pozivamo građane Tuzlanskog kantona, da se svojim ponašanjem uzdrže od bilo kakvih isticanja nacionalne, rasne, vjerske netrpeljivosti, a što bi za posledicu imalo usložnjavanje trenutne sigurnosne situacije u našem kantonu. Takođe molimo građane da ukoliko primijete bilo kakve sumljive aktivnosti ili lica, da o tome obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu besplatan broj 122, uz zagarantovanu zaštitu identiteta.

12:35