Obavještenje

   Obaviještavamo građane Tuzlanskog kantona da je MUP TK-a u saradnji sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) omogućio svojim građanima da na web stranici ministarstva (www.muptk.ba) mogu izvršiti provjeru statusa ličnih dokumenata za koje su podnijeli zahtjev. Bitno je samo upisati JMB, broj Zahtjeva i kod sa slike i dobiti će informaciju u kojoj je fazi izrade lični dokument. U čl.4 Uputstva o načinu pristupa informacijama o toku postupka izdavanja identifikacionog dokumenta koje je propisala Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine  (IDDEEA) objašnjene su pojedine faze u kojima se nalazi dokument za koji su građani aplicirali.

 Član 4.

 (Sadržaj dobijene informacije)

Informaciju dobijenu elektronskim putem o toku postupka izdavanja dokumenta čini  jedan od statusa zahtjeva odnosno statusa dokumenta, zavisno u kojoj fazi se nalazi postupak izdavanja dokumenta,kako slijedi:

 a) zahtjev čeka na provjeru identiteta (u toku elektronska provjera podataka u nadležnom           matičnom uredu);

 b) zahtjev dostavljen u podsistem za proizvodnju (zahtjev dostavljen u nadležnost                     Agencije radi personalizacije izrade dokumenta);

c) dokument kreiran (dokument personalizovan - izrađen i nalazi se u nadležnosti Agencije);

d) dokument u transportu (dokument se nalazi u fazi transporta/isporuke od strane Agencije       nadležnom organu za izdavanje dokumenata);

e) dokument spreman za uručenje (izrađen dokument nalazi se u nadležnosti nadležnog             organa za izdavanje dokumenta).

                                                       

13:01