OBAVJEŠTENJE O DATUMU ODRŽAVANJA TESTA OPŠTEG ZNANJA, UKLJUČUJUĆI PISANI RAD, ZA ČIN „MLAĐI INSPEKTOR“ I ČIN „POLICAJAC“

Obavještavaju se kandidati sa listi kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja uključujući pisani rad, za čin "policajac" i čin "mlađi inspektor", objavljenih 06.02.2018. i 07.02.2018. godine (revidirana lista), o slijedećoj fazi konkursne procedure. Test opšteg znanja uključujući pisani rad će se održati dana 24.03.2018.godine (subota) u Tuzli, u prostorijama Kampusa Univerziteta u Tuzli-bivša kasarna Husein Kapetan Gradaščević, ulica Armije BiH bb, a kompletnu Obavijest sa terminima održavanja testa možete preuzeti ovdje.

13:32