OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA ODRŽANOG TESTA FIZIČKE SPOSOBNOSTI ZA ČIN “MLAĐI INSPEKTOR” I ČIN “POLICAJAC”

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.11.2017.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin "Policajac" i početni čin „Mlađi inspektor“, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje Liste kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima - šiframa koji su zadovoljili na testu fizičke sposobnosti, te koji nisu pristupili odnosno nisu zadovoljili na testu fizičke sposobnosti, kako slijedi:  

  • Mlađi inspektori koji su zadovoljili na testu fizičke sposobnosti lista,
  • Policajci koji su zadovoljili na testu fizičke sposobnosti lista,
  • Mlađi inspektori koji nisu pristupili odnosno koji nisu zadovoljili na testu fizičke sposobnosti lista,
  • Policajci koji nisu pristupili odnosno koji nisu zadovoljili na testu fizičke sposobnosti lista.

13:35