OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA ODRŽANOG TESTA OPŠTEG ZNANJA ZA ČIN „MLAĐI INSPEKTOR“ I ČIN „POLICAJAC“

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.11.2017.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin "Policajac" i početni čin „Mlađi inspektor“, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje Liste kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji su zadovoljili na testu općeg znanja (uključujući i pisani rad) i ostvarili pravo pristupa testu fizičke sposobnosti, Liste kandidata koji nisu zadovoljili na testu općeg znanja te Liste kandidata koji nisu pristupili testu općeg znanja, kako slijedi:

  • „Mlađi inspektori“ koji su zadovoljili na testu općeg znanja, uključujući i pisani rad lista,
  • „Policajci“ koji su zadovoljili na testu općeg znanja, uključujući i pisani rad lista,
  • „Mlađi inspektori“ koji nisu zadovoljili na testu općeg znanja, uključujući i pisani rad lista,
  • „Policajci“ koji nisu zadovoljili na testu općeg znanja, uključujući i pisani rad lista,
  • „Mlađi inspektori“ koji nisu pristupili testu općeg znanja lista,
  • „Policajci“ koji nisu pristupili testu općeg znanja lista.

10:09