OBAVJEŠTENJE U VEZI JAVNOG KONKURSA ZA PRIJEM KANDIDATA U ČINU “POLICAJAC” I ČINU “MLAĐI INSPEKTOR”

Obavještavaju se kandidati sa liste objavljene 07.02.2018. godine, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja uključujući pisani rad, za čin "policajac" i čin "mlađi inspektor", da se testiranje zakazano za dan 17.02.2018. godine, odgađa do daljnjeg, zbog razloga tehničke prirode. O naknadnom terminu testiranja, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

9:02