Obuka policijski službenika u Tuzli

Sarajevski otvoreni centar i misija OSCE-a u Bosni i Hrcegovini su danas (15. oktobra) u Tuzli organizovali jednodnevnu obuku za policijske službenike Tuzlanskog, Posavskog i Bosansko-podrinjskog kantona na temu: “Krivična djela počinjena iz mržnje – predrasuda kao pobuda za izvršenje krivičnog djela“.

Učesnici obuke su se upoznali sa konceptom, domaćim zakonodavnim okvirom i međunarodnim standardima koji se odnose na krivična djela počinjena iz mržnje, kao i sa relevantnim primjerima iz prakse.

Cilj obuke je da doprinese poboljšanju rada policijskih organa u rasvjetljavanju ovih krivičnih djela, ali i senzibiliziranju za probleme koji su izvedeni iz incindenta i krivičnih djela počinjenih iz mržnje, kao i potrebu da se u potpunosti inplementira zaštita ljudskih prava, posebno onih koji se odnose na ranjive skupine u Bosni i Hercegovini.

14:53