Održan prošireni kolegij v.d. policijskog komesara

Danas (23.10.2012.godine) je u prostorijama MUP TK-a, održan prošireni kolegij v.d. policijskog komesara Envera Skenderovića, kojem su prisustvovali glavni inspektori Uprave policije MUP TK-a. Na kolegiju je razmatran Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodnog sastanka, Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar-septembar 2012.godine, kao i Izvještaj o realizaciji akcije "Izbori 2012".


V.d. policijski komesar je ovom prilikom upoznao glavne inspektore sa zaključcima sastanka Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara kantonalnih MUP-ova, održanog u Goraždu 10.-11.10.2012.godine, te je razmatrana Informacija o projektu "IPA 2012" i Upustvo o podjeli nadležnosti između FMUP-a i MUP TK-a, kao i podjeli nadležnosti između organizacionih jedinica MUP TK-a.

Na sastanku je takođe razgovarano i o Planu i programu rada Uprave policije za 2013.godinu, te Planu kapitalnih ulaganja za narednu godinu.

 

 

 

13:26