Održan sastanak menadžmenta MUP TK-a sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić i v.d. policijski komesar Enver Skenderović primili su danas, 26.02.2013.godine u radnu posjetu predstavnike Misije OSCE-a u BiH – Terenski ured Tuzla, koje je predvodio šef Terenskog ureda Marcus Rolofs.


Ovom prilikom, razmijenjene su informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za proteklu 2012.godinu sa posebnim osvrtom na trendove i specifične pojavne oblike kriminaliteta, te mjere koje poduzima MUP TK na njihovom suzbijanju i sprečavanju, s ciljem unapređenja općeg stanja sigurnosti i poboljšanja uslova života na području TK-a.

Razgovarano je i o implementaciji projekta "Rad policije u zajednici" i formiranju Konsultativnih komiteta – Foruma građana na području općina Tuzlanskog kantona.

Takođe, bilo je govora i o uslovima za smještaj u prostorijama za zadržavanje privedenih osoba u policijskim stanicama na području Tuzlanskog kantona.

8:33