Održan sastanak sa predstavnicima Sekcije za sprovođenje zakona pri kancelariji Specijalnog Predstavnika EU

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić i v.d. policijski komesar Enver Skenderović primili su jučer (16.10.2012.god.) u radnu posjetu predstavnike novouspostavljene Sekcije za sprovođenje zakona pri kancelariji Specijalnog Predstavnika Evropske Unije u BiH (EUSR), Višeg savjetnika i šefa Sekcije - Richarda Wooda i  savjetnika za pitanje korupcije i prometa drogama - Draganu Gluhović.


Cilj sastanka je bio međusobno upoznavanje i informisanje menadžmenta MUP TK-a sa nadležnostima Sekcije, njenim ciljevima i primarnom ulogom koja se odnosi na podršku EUSR-u, u sprovođenju mandata u vezi sa pitanjima policije, javne sigurnosti i sigurnosnog sektora u BiH, kao i podršku vlastima BiH na strateško-političkom nivou u pretpristupnom i pristupnom procesu u EU, a u vezi pitanja policije i javne sigurnosti. 

Ovom prilikom, razgovarano je o projektima čija je realizacija planirana u narednom periodu, a koji se tiču sljedećih prioritetnih oblasti: poboljšanja zakonske regulative i donošenja novih zakonskih procedura, sprečavanja težih oblika kriminala, organizovanog kriminala i korupcije, ilegalnih migracija, prevencije terorizma, unapređenja sigurnosti građana i zajednice, unapređenja saradnje policije i civilnog društva, policije i tužilaca i sl.

Ministar i v.d. policijski komesar su u svom izlaganju izrazili zadovoljstvo posjetom predstavnika Sekcije za sprovođenje zakona, te su prezentovali svoja zapažanja i prijedloge u vezi realizacije navedenih projekata i zajedničke saradnje, koja će biti ostvarena u narednom periodu, s ciljem unapređenja rada policije i efikasnijeg rješavanja prioritetnih sigurnosnih pitanja, u skladu sa važećim evropskim standardima. 

 

10:31