Održan sastanak u vezi implementacije projekta “IPA 2010 – komponenta 7”

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić i v.d. policijski komesar Enver Skenderović primili su danas u radnu posjetu Andreasa Fellnera, dugoročnog eksperta zaduženog za komponentu 7 unutar projekta "IPA 2010" - EU Podrška u oblasti provođenja zakona.


Tokom sastanka, razgovarano je o ciljevima navedenog projekta, njegovoj implementaciji i budućoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona,  nakon čega su dogovorene konkretne aktivnosti predviđene komponentom 7 - Policijska tijela na nivou FBiH i kantona.

Takođe, razmijenjena su mišljenja o trenutnom načinu evidentiranja krim. obavještajnih podataka i modelima međusobne razmjene ovih podataka između kantona u Federaciji BIH, harmonizaciji zakonske regulative, primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o zaštiti tajnih podataka i dr.

 

13:45