Održana edukativna predavanja u 11 osnovnih škola na području TK-a

U periodu od 12. do 30.04.2013.godine, policijski službenici Odjeljenja za maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su zajedno sa policijskim službenicima zaduženim za rad policije u zajednici PS Centar, PS Zapad, PS Kladanj, PS Gračanica, PS Srebrenik, PS Lukavac, PS Gradačac i PS Živinice, održali edukativna predavanja učenicima u 11 (jedanaest) osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona.


Naime, riječ je o edukativnim predavanjima koja su predviđena planom preventivnih aktivnosti koji sprovodi Uprava policije MUP TK-a, a koji ima za cilj smanjenje broja izvršenih krivičnih djela od strane maloljetnika i prevenciju asocijalnog ponašanja kod djece i maloljetnika.

Navedena predavanja održana su u OŠ „Novi Grad" Tuzla, OŠ „Brčanska Malta" Tuzla, OŠ „Jala" Tuzla, OŠ „Mejdan" Tuzla, OŠ „Lipnica", zatim OŠ „Kladanj" u Kladnju, OŠ „Hasan Kikić" u Gračanici, OŠ „Duboki Potok" u Srebreniku, OŠ „Ivan Goran Kovačić u Gradačcu, OŠ „Lukavac Mjesto" u Lukavcu, OŠ „Živinice Gornje", a istima je prisustvovalo ukupno oko 600 učenika VIII i IX razreda.

Kroz ovaj način edukacije učenici su upoznati sa krivično-pravnim aspektima maloljetničkog prestupništva, postupanju policije prema maloljetnicima, vršnjačkom nasilju, neprihvatljivom ponašanju u zonama odgojno-obrazovnih ustanova, pravima i obavezama djece i maloljetnika i sl.

Nastavak ovih aktivnosti planiran je sa početkom školske 2013/2014.godine uz angažovanje vladinog i nevladinog sektora na suzbijanju maloljetničkog prestupništva i svih relevantnih društvenih subjekata-porodice, škole, lokalne zajednicei i dr., sa ciljem da što više mladih bude obuhvaćeno ovim planskim i programskim aktvnostima.

Takođe, u sklopu implementacije projekata Rad policije u zajednici i Dan otvorenih vrata, u mjesecu aprilu je u prostorijama Policijske stanice Gračanica održano edukativno predavanje za učenike IV razreda Mješovite srednje škole Gračanica na temu Saobraćajne nezgode i uviđaji saobraćajnih nezgoda. O navedenoj temi govorili su komandir PS Gračanica i vođa saobraćajnog sektora. Takođe, ovom prilikom je službenik zadužen za rad sa zajednicom održao predavanje na temu Zloupotreba znaka za pomoć i opasnost.

12:43