Održana redovna smotra i obuka policijskih službenika Policijske uprave Tuzla

Dana, 05.11.2012.godine je u Tuzli, u krugu Kampusa Univerziteta u Tuzli, održana redovna smotra policijskih službenika Policijske uprave Tuzla, te teoretska i praktična obuka službenika navedene Uprave, u saradnji sa Odjeljenjem za edukaciju MUP TK-a i Jedinicom policije za podršku MUP TK-a.


Oko 40 policijskih službenika PU Tuzla je uspješno prošlo teoretsku i praktičnu obuku na temu "kontrola mase", odnosno uloge policije u suzbijanju javnih nereda i demonstracija. Ujedno je ovom prilikom prezentovan i dio službene opreme, koja se koristi prilikom djelovanja policije kada je narušen javni red i mir u većem obimu.

Navedena obuka održana je u okviru redovne edukacije policijskih službenika, predviđene Planom i programa rada Odjeljenja za edukaciju Uprave policije MUP TK-a za tekuću godinu, a koja je u skladu s navedenim Planom već realizovana u drugim policijskim upravama i organizacionim jedinicama Uprave policije MUP TK-a. Ista ima za cilj sticanje novih i usavršavanja postojećih znanja i vještina, a samim tim i povećanje efikasnosti i djelotvornosti rada policije Tuzlanskog kantona.

U skladu sa Planom i programom rada za narednu godinu, Uprava policije MUP TK-a će nastaviti sa provođenjem procesa kontinuirane edukacije policijskih službenika uz redovan rad, kao i usavršavanjem operativnog djelovanja i spremnosti za efikasno postupanje u obavljanju vrlo složenih policijskih zadataka, naročito u situacijama kada je ugrožena lična i imovinska sigurnost građana, ili kada su građanima ugrožena zagarantovana ljudska prava i slobode.

12:43