Održan radni sastanak proširenog kolegija Direktora Uprave policije MUP TK-a

Danas je (14.03.2019.godine) u prostorijama MUP TK-a u Tuzli, održan radni sastanak proširenog kolegija Direktora Uprave policije MUP TK-a Dževada Kormana i Glavnih inspektora. Na sastanku je razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, kao i druga aktuelna bezbjednosna pitanja iz domena rada Uprave policije MUP TK-a, s akcentom na aktivnosti suzbijanja i sprečavanja krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata i unapređenja stanja sigurnosti saobraćaja.

Takođe na sastanku su doneseni određeni zaključci i smjernice budućeg zajedničkog djelovanja iz domena rada Uprave policije MUP TK-a, te prijedlog mjera za unapređenje općeg stepena sigurnosti.

13:58