Održan sastanak sa predstavnicima Udruženja građana

Danas je u prostorijama MUP-a TK-a održan radni sastanak kojem su prisustvovali ministar MUP TK mr. Midhat Dobrnjić, policijski komesar Fadil Šljivić, predstavnici Udruženja građana „Srebrenik je naš“ i profesor Edin Delić.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj problematici vezano za javna okupljanja na području općine Srebrenik, kojom prilikom je iskazana nedvojbena opredjeljenost da se predmetna okupljanja ne smiju dovesti u kontekst sigurnosnih izazova.

Takođe, postignut je visok stepen saglasnosti da se samo snažnom i otvorenom komunikacijom može i mora doći do rješenja koja će uvažiti prava i obaveze svih zainteresovanih strana.

14:43