Posjeta ambasadorice Republike Francuske u BiH Ministarstvu unutrašnjih poslova TK-a

Ministar unutrašnjih poslova TK-a Alen Gadžo je dana 04.06.2015. godine u 16,00 sati u radnu posjetu primio njenu ekselenciju Claire Bodonyi ambasadoricu Republike Francuske u BiH.

Tema navedenog sastanka bila je „Aktuelna i bezbjednosna situacija na području Tuzlanskog kantona“ sa posebnim akcentom na dosadašnjim mjerama i radnjama koje MUP-a TK-a preduzeo u cilju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Ovom prilikom, ambasadorica je iskazala punu podršku Republike Francuske i Euvropske unije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, te ministru MUP TK-a izrazila punu podršku  u daljnjem radu.

9:39