Posjeta predstavnika MUP-a Unsko-Sanskog kantona

U sklopu projekta „Pravda za svako dijete“ Biro za ljudska prava Tuzla je danas 23.02.2016. godine organizovao posjetu predstavnika MUP-a Unsko-Sanskog kantona na čelu sa policijskim komesarom Mujom Korčićem, MUP-u Tuzlanskog kantona. Delegaciju MUP-a USK-a primio je načelnik Sektora kriminalističke policije Nermin Alispahić sa saradnicima.

Cilj posjete je razmjena iskustava i dobre prakse iz oblasti maloljetničke delinkvencije, obzirom da su rezultati koje je Odjeljenje za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici MUP-a TK-a postiglo u 2015. godini (131 KD što je u odnosu na 2014. godinu smanjenje za 43,78%) najbolji u Federaciji BiH.

13:35