Posjeta učenika PS Gračanica

U sklopu projekta "Rad policije u zajednici" dana 25.02.2016.godine PS Gračanica je u posjetu primila četiri deveta razreda Osnovne škole Hasan Kikić iz Gračanice, a sve u sklopu pojačanih aktivnosti na edukaciji građana u oblasti saobraćaja. Pored predavanja na temu "Siguran put do kuće " održano je i predavanje iz oblasti maloljetničkog prestupništva.

  s

11:58