Potpisan Protokol o saradnji između UG “Vive žene” i MUP-a TK

U prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas (9.7.2020.godine) je upriličeno potpisivanje Protokola o saradnji Udruženja građana "Vive žene" Tuzla i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Naime, riječ je o projektu „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“, koji ima za cilj unapređenje mjera zaštite žrtava porodičnog nasilja, a isti se realizuje u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, čiji je krajnji  cilj uklanjanje rodno zasnovanog nasilja sa posebnim naglaskom na krivično djelo nasilja u porodici.

Protokol o saradnji su potpisali koordinatorica projekta Udruženja građana "Vive žene" Tuzla Aida Mustačević Cipurković, pomoćnik ministra MUP-a TK Nedžad Konjić i direktor Uprave policije MUP-a TK Safet Ibrahimović, a navedenim protokolom je unaprijeđena dugogodišnja uspješna saradnja između navedenih institucija.

11:53