Potpisan Protokol o uspostavi Foruma za saradnju Kantonalnog tužilaštva TK i MUP-a TK

Glavni kantonalni tužilac Tužilaštva Tuzlanskog kantona Šesenam Ćosić i v.d policijski komesar MUP-a TK Enver Skenderović danas su u prostorijama Tužilaštva potpisali Protokol o uspostavi Foruma za saradnju između ovih institucija, koji predstavlja temelje za dodatno unapređenje već postojeće saradnje i realizacije posebnih aktivnosti radi što efikasnijeg otkrivanja počinilaca krivičnih djela i kontinuirano ostvarivanje zajedničkih ciljeva.


Protokol je iniciran u okviru dugoročnog projekta "Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa" koji se implementira u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH,  a  podržan je od Agencije za razvoj i saradnju Vlade Švicarske i usmjeren na pružanje podrške radu tužilaštava u BiH.

Ovim dokumentom i implementacijom u njemu sadržanih smjernica i predviđenih aktivnosti u narednom periodu će se dodatno ojačati saradnja već definisana odgovarajućim zakonskim odredbama iz ove oblasti u BiH, međunarodnim sporazumima, te također svakodnevnom saradnjom i komunikacijom koja se odvija između Kantonalnog tužilaštva TK i MUP-a TK.

Djelovanjem Foruma za saradnju između ovih institucija predviđeno je dodatno unapređenje sistema razmjene informacija putem redovnih sastanaka, kroz organizaciju okruglih stolova, radionica i seminara, te stalno usaglašavanje politika i mjera iz oblasti unapređenja krivičnih istraga.

Glavni kantonalni tužilac Šesenam Ćosić je ovom prilikom istakao: "Veoma je važno  da se  saradnja koja je svakodnevna sa MUP-om TK  nadograđuje i da se stvara jedna klima koja će konstantno unaprijeđivati krivične istrage u Tuzlanskom kantonu. Ta saradnja je definisana zakonskom regulativom, također i praksom svakodnevnog postupanja, ali je bitno da se kroz Forum o saradnji, stalnim sastancima i  edukacijom i policajaca i tužilaca stvori još bolja koordinacija djelovanja i  jača povjerenje javnosti u institucije koje se bave otkrivanjem i sprečavanjem kriminala".

Enver Skenderović, v.d policijski komesar MUP-a TK o važnosti ovog Protokola je rekao: "Uprava policije MUP TK-a odlučila se na potpisivanje ovog Protokola sa Kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona u cilju razvijanja još bolje međusobne saradnje i koordinacije, što za rezultat treba da ima još uspješnije i efikasnije vođenje krivičnih postupaka pred nadležnim sudovima".

Potpisivanju Protokola o saradnji prisustvovali su danas  rukovodeći ljudi iz obje institucije i gosti iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

13:43