Potpisan Sporazum o saradnji između Uprave policije MUP TK, U.G. “Vive Žene” i RTV TK

Direktor Uprave policije MUP-a TK-a Safet Ibrahimović, direktorica UG "Vive žene" Tuzla Jasna Zečević i direktor Radio televizije Tuzlanskog kantona Kasim Softić potpisali su danas (23.11.2020.godine) u prostorijama Uprave policije MUP-a TK-a dva važna sporazuma o međusobnoj saradnji i zajedničkoj promociji projekta „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“ koji U.G. Vive Žene provode u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Pomenuti projekat se realizuje u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mjenjanje stavova“ kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women.

Naime, riječ je o Sporazum o saradnji i predstojećoj zajedničkoj kampanji, koja će biti usmjerena na borbu protiv nasilja u porodici, a čiji je krajnji cilj unapređenje mjera zaštite žrtava porodičnog nasilja.

15:29