Potpisan Sporzum o saradnji

Danas je ministar MUP-a TK-a mr. Husein Topčagić u radnu posjetu primio dekana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Nedžada Korajlića sa saradnicima.

Razgovarano je o aktivnostim dviju institucija, kao i dosadašnjoj saradnji u borbi protiv svih vidova kriminaliteta. Kao rezultat dosadašnje saradnje potpisan je i Sporazum o saradnji koja će poticati i unapređivati zajedničke projekte i aktivnosti, koje za cilj imaju rješavanje pitanja od zajedničkog interesa, kao i općenito razvoj struke i nauke.

12:31