Potpisan Ugovor između MUP TK i osam pripravnika

U prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas je (16.10.2012.godine) upriličeno potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju pripravnika za samostalni rad bez zasnivanja radnog odnosa, između MUP TK-a i osam pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom.


Ugovor je, u prisustvu ministra unutrašnjih poslova TK-a Amira Husića i načelnika Sektora za upravno-pravne i kadrovske poslove MUP TK-a Safeta Begića, potpisalo osam visokoobrazovanih osoba (sedam diplomiranih kriminalista i jedan profesor odbrane i sigurnosti), kojima će u narednih dvanaest mjeseci, počev od 22.10.2012.godine biti omogućeno sticanje stručnog znanja u organizacionim jedinicama MUP TK-a, u skladu sa Programom obavljanja pripravničkog staža za pripravnike sa završenom VSS i na način koji je propisan općima aktima ovog Ministarstva.

Ovom prilikom, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić, koji je u ime MUP TK-a potpisao navedeni ugovor, zaželio je pripravnicima uspješno stručno usavršavanje, te da tokom jednogodišnjeg pripravničkog staža steknu neophodno iskustvo koje će im pomoći prilikom trajnog zapošljavanja.

Inače, potpisivanje navedenih ugovora uslijedilo je nakon potpisivanja Ugovora o sufinansiranju obavljanja pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica između JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a, kojim je regulisano sufinasiranje obavljanja pripravničkog staža osoba sa VSS koje se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva za boračka pitanja TK-a i koje su na evidenciji nezasposlenih u TK-a.

10:50