Potpisivanje protokola

Dana, (12.11.2013 godine) je u prostorijama JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla potpisan protokol između JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla i MUP-a TK-a o regulisanju međusobnih odnosa, vezanih za korištenje postojećeg sistema video nadzora Tuzle a koji je u nadležnosti JKP „Saobraćaj i komunikacije“.


Protokol su potpisali ministar MUP-a TK-a Zoran Teofilović i direktor JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla Vedran Lakić, dok je potpisivanju prisutvovao i v.d. Policijskog komesara Samir Aljukić.

Pomenuti video nadzor će ubuduće koristiti i MUP TK-a koji je obezbijedio tehničku infrastrukturu koja mu omogućava nesmetan pristup i kontrolu većeg broja lokacija u gradu Tuzli, a sve u cilju bolje lične i imovinske sigurnosti građana Tuzle.

8:34