Potpredsjednik Federacije BiH u posjeti MUP-u TK-a

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo je danas boravio u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, gdje se sastao sa ministrom Amirom Husićem i v.d. policijskim komesarom Enverom Skenderovićem.


Tokom sastanka razgovarano je o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, materijalno tehničkoj opremljenosti, kao i rješavanju statusnih pitanja policijskih službenika MUP-a TK-a, sa osvrtom na trenutnu političku situaciju na području TK-a.

Potpredsjednik FBiH gospodin Mirsad Kebo je ovom prilikom pohvalio rezultate MUP-a TK-a iz Izvještaja za 2012. godinu, a posebno ključne parametre u oblasti kriminaliteta gdje su zabilježeni pozitivni trendovi. Takođe je iskazao podršku u daljem radu s ciljem očuvanja visokog stepena lične i  imovinske sigurnosti građana Tuzlanskog kantona, te je izrazio očekivanje da će depolitizirana policije imati i zaslužene „depolitizirane plate“.

Ministar Amir Husić se zahvalio potpredsjedniku FBiH na posjeti MUP-u TK-a, kao i na uočenim pozitivnim trendovima u Izvještaju za 2012. godinu,te je takođe izrazio nadu da će zbog trenutne složene političke situacije oni  koji odlučuju o statusnim pitanjima zaposlenika MUP-a TK-a imati sluha u skorašnjem periodu.

Ministar Husić se na kraju zahvalio i vd. policijskom komesaru Enveru Skenderoviću na uspješnom vođenju Uprave policije MUP-a TK-a, što je značajno doprinijelo ovako dobrim rezultatima.

11:35