Akcija “Lijevak”

Cijeneći trenutnu bezbijednosnu situaciju na području Tuzlanskog kantona, koja se ogleda u povećanom broju saobraćajnih nezgoda, kao i pojačanoj frekvenciji saobraćaja, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a je u cilju podizanja stepena bezbijednosti na viši nivo, poduzela sinhornizov...

Više →

8:47

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA ODRŽANOG TESTA OPŠTEG ZNANJA ZA ČIN „MLAĐI INSPEKTOR“ I ČIN „POLICAJAC“

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.11.2017.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za poč...

Više →

10:09

Uprava policije MUP TK-a – Oduzeto 30 paketića opojne droge.

Policijski službenici Uprave policije (PU Tuzla-PS Istok) su dana 29.03.2018. godine u Tuzli,  radeći redovne poslove i zadatke izvršili pretres lica K.B., iz Tuzle, kom  prilikom su kod navedenog lica pronašli  i oduzeli 30 manjih pakovanja od pvc. folije sa materijom koja svojim  izgledom asocira ...

Više →

12:42

RPZ PU/PS Lukavac – Održano edukativno predavanje

U sklopu implementacije projekta „Rad policije u zajednici“ policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a (PU –PS Lukavac) su dana 28.03.2018. godine u policijskoj upravi održali edukativno predavanje za učenike IX razreda JU OŠ “Lukavac Grad”  na temu: „Profesionalna orijentacija uče...

Više →

11:41

Strana 4 od 383 «...23456...»