Preventivna radionica za učenike MSŠ Gračanica

Službenici Odjeljenja za borbu protiv maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici MUP-a TK su u sklopu realizacije preventivnih kontinuiranih aktivnosti na suzbijanju maloljetničke delinkvencije u srednjim školama na području TK-a, danas (15.12.2011.godine) održali preventivnu radionicu za učenike JU Mješovita srednja škola Gračanica, s ciljem poboljšanja sveukupne sigurnosti učenika i nastavnika u obrazovno-vaspitnim ustanovama.


 

Navedena radionica održana je u dva termina za oko 70 učenika I i II razreda ove škole, koji su pokazali povećanu zainteresovanost aktivnim učešćem u realizaciji radionice zajedno sa službenicima MUP TK-a (uz pomoć službenika navedenog Odjeljenja prisutnima su razjašnjene brojne dileme shodno temama radionice: trenutno stanje maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu, uloga policije i drugih institucija u prevenciji i suzbijanju maloljetničkog prestupništva, faktori rizika, kreativno rješavanje konflikta, upoznavanje sa UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta i sl.)

 

Učešće u realizaciji današnje radionice uzeli su i službenici PS Gračanica zaduženi za rad policije u zajednici i rad na suzbijanju i sprečavanju maloljetničke delinkvencije.

 

U narednom periodu, službenici MUP-a TK Odjeljenja za borbu protiv maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici će, i u drugim srednjim školama na području TK-a, nastaviti sa sprovođenjem preventivnih aktivnosti, s ciljem suzbijanja maloljetničke delinkvencije.

 

8:25