PU Gradačac – Učešće na okruglom stolu

02.03.2011 11:28

Načelnik Policijske uprave Gradačac Enver Skenderović je zajedno sa saradnicima učestvovao na okruglom stolu ”Nasilje u porodici, položaj žene u društvu i prava žene” u organizaciji Saveza udruženja ”Mreža žena veliko srce u BiH” Gradačac i Općinske komisije za ravnopravnost spolova uz podršku Misije OSCE-a  u BiH, održanog 25.02.2011. godine u Gradačcu.

 

Moderatori ovog skupa bili su: Nevena Tost, dipl. pedagog-psiholog, Merima Jahić, dipl. pedagog-psiholog i Merisa Huseljić, dipl. pravnica, koje su, između ostalog, govorile o vrstama nasilja i posljedicama nasilja po djecu, prisutnosti psihičkog nasilja kod mladih, slabom provođenju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i o potrebi osnivanja multidisciplinarnog tima kojeg bi činili policija, zdravstvene ustanove, odgojno-obrazovne ustanove i nevladine organizacije.

Ovom prilikom, načelnik PU Gradačac govorio je o aktivnostima MUP-a TK u vezi sa prevencijom nasilja nad ženama.

Više o okruglom stolu, kao i fotografije možete preuzeti sa stranice

www.gradacac-x.com/content/view/1242/119/


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba