Šef EUPM-a u radnoj posjeti MUP TK-a

17.11.2011 12:16

Šef Policijske misije EU u BiH (EUPM) Stefan Feller boravio je danas (17.11.2011.godine) sa saradnicima u radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, gdje se sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Begom Gutićem i v.d. policijskog komesara Fadilom Šljivićem.

 

 

Tokom sastanka, razgovarano je o trenutnom stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, sigurnosnoj situaciji i događajima na području Gornje Maoče, programskim ciljevima MUP TK-a za 2012.godinu, te Zakonu o unutrašnjim poslovima, kojom prilikom je data podrška donošenju ovog Zakona uz konsultaciju i učešće svih relevantnih subjekata.

 

 

Takođe, na današnjem sastanku naglašen je i značaj međusobne saradnje svih agencija za provođenje zakona u BiH, s ciljem efikasnog suprostavljanja i suzbijanja svih oblika kriminala, posebno organizovanog.

Nakon sastanka, predstavnici MUP TK-a i EUPM-a su prisustvovali konferenciji na temu “Jačanje uloge žena u zajednici i osnažene žene”, koju je danas u Tuzli u Kući plamena mira, povodom obilježavanja jedanaeste godišnjice donošenja Rezolucije Savjeta sigurnosti UN-a 1325 (koja se odnosi na žene, mir i sigurnost) organizovao EUPM-a Regionalna kancelarija Tuzla (odnosno gender predstavnici Dijana Stevanović i Gonzalo de Cesare).

 

Naime, riječ je o konferenciji posvećenoj rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena, kojoj su prisustvovali predstavnici policija, lokalne uprave i nevladinog sektora iz regije Sjeveroistočna Bosna, te predstavnici EUPM-a, OHR-a, OSCE-a i dr. (a jedna od učesnica današnje konferencije bila je službenica policije u Odjeljenju kriminalističke policije PU Tuzla Vesna Petrović).

 

U svom obraćanju učesnicima ministar Gutić je izrazio punu podršku današnjoj konferenciji, odnosno ovakvim i sličnim projektima i aktivnostima, koji za cilj imaju jačanje uloge žena u društvu.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba