Održan sastanak u vezi implementacije projekta “IPA 2010 – komponenta 7”

24.10.2012 13:45

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić i v.d. policijski komesar Enver Skenderović primili su danas u radnu posjetu Andreasa Fellnera, dugoročnog eksperta zaduženog za komponentu 7 unutar projekta “IPA 2010” – EU Podrška u oblasti provođenja zakona.

Tokom sastanka, razgovarano je o ciljevima navedenog projekta, njegovoj implementaciji i budućoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona,  nakon čega su dogovorene konkretne aktivnosti predviđene komponentom 7 – Policijska tijela na nivou FBiH i kantona.

Takođe, razmijenjena su mišljenja o trenutnom načinu evidentiranja krim. obavještajnih podataka i modelima međusobne razmjene ovih podataka između kantona u Federaciji BIH, harmonizaciji zakonske regulative, primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o zaštiti tajnih podataka i dr.

 


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba