Održan prošireni kolegij policijskog komesara

09.06.2014 12:53

Danas (05.06.2014.godine) je u prostorijama MUP TK-a, održan redovni prošireni kolegij policijskog komesara Fadila Šljivića i glavnih inspektora. Na kolegiju je razmatrano stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za mjesec  april  na području TK-a i Federacije, te kvartalna informacija januar-maj 2014. godine kroz komparativnu analizu stanja sigurnosti na području Policijskih uprava i Policijskih stanica MUP TK-a, aktuelna sigurnosna situacija na području TK-a nakon proglašenja stanja elementarne nepogode, te druga tekuća pitanja iz domena rada Uprave policije MUP TK-a.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba