Plan nabavki za 2018. godinu

09.02.2016 15:28

pdf  Plan nabavki MUP TK-a za 2018. godinu


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba