Komisija za izbor – Liste kandidata predloženih za pohađanje osnovne obuke za kadete

23.01.2017 12:05

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 6/06, 11/07 i 16/11) i člana 16. stav 1. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 19.08.2016.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „Mlađi inspektor“ – broj izvršilaca 20 i početni čin „Policajac“ – broj izvršilaca 60, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje:

 


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba