Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

12.05.2017 11:31

Na osnovu člana 20. i  23. Zakona o namještenicima u Organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:49/05), ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, raspisuje Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, koji možete pogledati na sljedećem linku JAVNI OGLAS. 


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba