Saopštenje za javnost – Najava kampanje “Borba protiv nasilja u porodici”

14.07.2017 14:00

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zajedno sa ICITAP-om BiH (Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a za BiH) i INL-om (Uredom Vlade SAD-a za saradnju agencija za provođenje zakona u borbi protiv narkotika), u vremenskom periodu od 17. do 21. jula 2017.godine realizuje kampanju „Borba protiv nasilja u porodici“.

Petodnevna kampanja će se održati u Tuzli, Živinicama, Srebreniku i Gradačcu, u vremenskom periodu od 10,00 do 14,00 sati, prema sljedećem rasporedu:

Na navedenim mjestima biće organizovan info pult na kojem će se dijeliti tematski promotivni materijal, kojom prilikom će građani moći direktno da postave pitanja u vezi nasilja u porodici i da dobiju informacije za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici i dostupnim oblicima pomoći za žrtve ovog nasilja, uz planirano prisustvo predstavnika MUP TK-a i Tužilaštva TK-a.

Pozivamo sve građane da se odazovu ovoj kampanji.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba